روایت شانزدهم-حرکت

باید یک بار برای همیشه تمام سستی هایم را کنار بگذارم من چه بخواهم وچه نخواهم امروز مسوولیت دیگری دارم اما این بار دیگر وقت اشتباه نیست وقت تمرینم نیست نبردیست از جنس زندگی خودم چیزی که یک روز آرزو داشتم ...

امروز اولین روز زمستان است ومن آماده حرکت ...باید بروم ...باید بپاخیزم ...

/ 5 نظر / 14 بازدید
پیچک

برات بهترین رو آرزو می کنم عزیزم[ماچ]

nobody

سلام عزیزم... باور کن بی معرفت نیستم... خیلی خوشحالم که دوست خوبی مثل تو دارم... اما سرم خیلی گرم درس و کارامه... ناراحت نباشی ازم...[گل]

nobody

سلام عزیزم... باور کن بی معرفت نیستم... خیلی خوشحالم که دوست خوبی مثل تو دارم... اما سرم خیلی گرم درس و کارامه... ناراحت نباشی ازم...[گل]

nobody

باور کن! کار من نیست ، کار دِل است دِلم جایی میان " نَفَس هایَت " گیر کرده است..