روایت بیست و نهم - سلامتی

تو این دنیا هیچ چیز باارزش تر از سلامتی نیست ...

نه که از حرف های دیگران گفته باشم که امروز خودم  از سه ونیم صبح تا همین یک ساعت پیش با همه وجود به آن معتقد شدم ...

اومدم که بنویسم که خدای مهربانم از تو سرمایه ای بیشتر از سلامتی برای همه آدم ها نمی  خواهم ! که تا سلامت نباشی فکر کردن به آرزوها بی معنی است ...

همین شروع سال جدید نعمت سلامتی روزی همه ی ما باشد در پناه آرامش تو مهربانم...

/ 0 نظر / 19 بازدید