روایت دهم - اینترنت پر

وقتی آمادن رفتن می شوم برای شروع ترم جدید کمی دورتر از خانه در جایی که قرار است در لابه لای کتاب هایم پیدا کنم آنچه باید بیابم ...

حساب همه چیز را می کنم کلی لباس وغذا و کتاب و در آخر آن بسته شکلات های رنگارنگ هدیه خواهر عزیز دل ...

سکانس آخر خداحافظی ...گریه ...و قول اینکه در اولین تعطیلی بر میگردم .

بالاخره حساب همه چیز غیر از حساب نداشتن اینترنت این می شود مدتی دور بودن از دنیای مجازیم .

/ 3 نظر / 13 بازدید
پیچک

موفق باشی عزیزم[ماچ]

انسان

نگار جووووووووووووووووون موفق باشی.....[هورا][هورا][هورا][هورا][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]